Eliaden: #smartere seminar: "Intelligente bygg" - 31. mai

IOT er blitt et moteord, men hva er det egentlig og hvordan kan vi nyttegjøre oss av det i elektrobransjen. Mange mener at dette vil være en viktig faktor for byggatomatisering i fremtiden. Muligheten til å kommunisere helt ned på detaljnivå i bygget vil senke energiforbruket som igjen er med på å kutte kostnader og spare miljøet. På seminaret ser vi bl.a på: Hvordan påvirker dette bransjen? Hvordan kan bransjen ta tak i dette? Hvilke tekniske utfordringer har vi? Hva trenger vi av ny kompetanse for å møte dette?

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3printDeltagerElementer()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3_regEpostOgNavn()

getTileElementList

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.renderAktiviteter()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\valgliste.php.regValgliste

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\navigering.php.printNavigation()

D:\projects\pamelding\include\common\include\BS3_shb-include-functions.php.isOnePageEvent()


D:\projects\pamelding\include\common\include\BS3_shb-include-functions.php.isOnePageEvent()