Generalforsamling Rørentreprenørene Norge 2018

VIKTIG INFO! Denne e-posten er sendt alle daglige ledere. Det er anledning til å melde på flere deltakere i denne påmeldingen (etter at du har fullført din påmelding får du valg om å melde på flere). I TILFELLE FLERE DELTAKERE FRA SAMME FORETAK, vennligst oppgi navnet på den som skal ha stemmerett på vegne av foretaket. Navnet skrives i feltet under.

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3printDeltagerElementer()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3_regEpostOgNavn()

getTileElementList

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.renderAktiviteter()

JEG DELTAR 30. MAI MED MIDDAG OG/ELLER OVERNATTING!*

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

OVERNATTING MED FROKOST!
Kr.800,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

4-retters middag med tilbehør
Kr.1 352,00

JEG DELTAR 31.MAI!*

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

GENERALFORSAMLING MED LUNSJ 31. MAI - INGEN DELTAKERAVGIFT!

ALLERGIER?

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-egendefinert-aktivitet.php.reg_egendefinert_aktivitet()

Inngår i konsern?*

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Inngår foretaket i konsern?

Hvis ja:

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-egendefinert-aktivitet.php.reg_egendefinert_aktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-egendefinert-aktivitet.php.reg_egendefinert_aktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\valgliste.php.regValgliste

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\navigering.php.printNavigation()

D:\projects\pamelding\include\common\include\BS3_shb-include-functions.php.isOnePageEvent()