BOLIGKONFERANSEN 2018

24.-25. april arrangeres BOLIGKONFERANSEN 2018 for niende gang.

Konferansen har etablert seg som et naturlig møtested for boligprodusenter, politikere og øvrige som er opptatt av boligbygging. Boligprodusentenes Forening står som arrangør.

Boligkonferansen går over 2 dager. Tirsdag 24.4. er en åpen konferanse der vi setter rammebetingelser, energi og miljø, finansiering, boligforsyning, markedsmuligheter og boligpolitikk på dagsorden. Dagen avsluttes med en hyggelig middag i trivelig atmosfære.

Onsdag 25.4. er kun for medlemmer av Boligprodusentene. Da står foreningens generalforsamling og medlemsmøte på agendaen. Boligkonferansen avholdes på Meet Ullevaal på Ullevaal Stadion, Oslo.

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3printDeltagerElementer()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3_regEpostOgNavn()

getTileElementList

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.renderAktiviteter()

Kryss av for det du vil delta på

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.1 800,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.900,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.3 800,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.1 700,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.1 500,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Overnatting

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.1 500,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\valgliste.php.regValgliste

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\navigering.php.printNavigation()

D:\projects\pamelding\include\common\include\BS3_shb-include-functions.php.isOnePageEvent()