Årsarrangement 20. - 22. mars 2018 i Ålesund

Sjømat Norges årskonferanse starter 21. mars kl. 1300 (lunsj kl. 1200).
Sjømat Norges generalforsamling avholdes 22. mars kl. 0900 - 1200. Arrangementene er åpne for registrerte deltakere.

Medlemsarrangementer:
20. mars kl. 1930, inviteres medlemmene til en sammenkomst på Molo Brew i Keiser Wilhelmsgate 2b. Lett servering. Støttemedlemmer og studenter er også velkomne til denne sammenkomsten.
Før årskonferansen 21. mars avholder vi medlemsmøter for hhv havbruk og industri.

Registrering:
21. mars fra kl 0730 for medlemmer og fra kl 0930 for gjester. Navneskilt fås ved registrering og må bæres synlig for å få tilgang til møtesalene.

Velkommen til Ålesund!

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3printDeltagerElementer()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3_regEpostOgNavn()

getTileElementList

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.renderAktiviteter()

Kryss av for kategori:*

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Deltar man i møte(ne) må man krysse av for Dagpakke

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.645,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.552,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-egendefinert-aktivitet.php.reg_egendefinert_aktivitet()

Kun for

medlemmer i Sjømat Norge

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.560,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-egendefinert-aktivitet.php.reg_egendefinert_aktivitet()

Åpent

for alle

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Festmiddag*

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Festmiddag 21. mars
Kr.960,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-egendefinert-aktivitet.php.reg_egendefinert_aktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-egendefinert-aktivitet.php.reg_egendefinert_aktivitet()

Overnatting med frokost gjøres opp av den enkelte ved avreise

Ved "NO SHOW" vil kostnadene bli etterfakturert.

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\valgliste.php.regValgliste

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\ledsager.php.regLedsager

Ledsager

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.renderAktiviteter()

Festmiddag*

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Festmiddag 21. mars
Kr.960,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.renderAktiviteter()

Overnatting 19. - 20. mars

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Overnatting 20. - 21. mars

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Overnatting 21. - 22. mars

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\navigering.php.printNavigation()

D:\projects\pamelding\include\common\include\BS3_shb-include-functions.php.isOnePageEvent()