BOLIGPRODUSENTENES KURS i Saksbehandlingsforskriften AVLYST

Fredag 27. oktober kl. 09:00-15:00 i Oslo

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3printDeltagerElementer()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3_regEpostOgNavn()

getTileElementList

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.renderAktiviteter()

Priser per person - kryss av for riktig pris (Medlemmer betaler kr. 3.500,- per person for de første to deltakerne og kr. 2.500,- per person for de øvrige (summen justeres før faktura sendes ut)

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.3 500,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.4 500,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.1 500,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\valgliste.php.regValgliste

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\navigering.php.printNavigation()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\BS3_shb-include-functions.php.isOnePageEvent()