Muligheter i Horisont 2020 innen sirkulær økonomi

Kryss av for hvilke tema som du er interessert i (inntil tre alternativer er mulig). Se alternativene under:

I tillegg ber vi deg om å fylle ut Kompetanseprofil-skjema (vedlagt) som er en forenklet og oversatt versjon av Forskningsrådets Asset profile. Hensikten er en kort oppsummering av din/din organisasjons kompetanse som skal gi et bilde av hvordan du eller din organisasjon kan bidra inn i et Horisont 2020-prosjekt. Informasjonen du oppgir vil bli behandlet konfidensielt og vil bidra til at arrangørene av workshopen kan legge opp dagen best mulig og tilpasse gruppearbeidet til dine/din organisasjons behov. Fyll inn der det er relevant og send til Thea Forsberg thea.forsberg@ks.no

NB! innen 18.aug.

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3printDeltagerElementer()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3_regEpostOgNavn()

getTileElementList

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.renderAktiviteter()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Avfallsinnsamling og –håndtering, herunder energi- og materialgjenvinning

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Vann- og avløpsrensning

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Matproduksjon og -avfall

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Teknologi og gjenvinning

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Digitalisering og innsamling

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Innovative anskaffelser

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Ressurseffektivitet og kost-nytte i avfallssystemet – metodikk og modeller for analyse

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Organisering, infrastruktur og samspill i verdikjeder basert på resirkulerte råstoff

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\valgliste.php.regValgliste

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\navigering.php.printNavigation()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\BS3_shb-include-functions.php.isOnePageEvent()


D:\projects\pamelding\include\skjema\include\BS3_shb-include-functions.php.isOnePageEvent()