Søknad - stipend

Studenter som i privat regi ønsker å delta på NHO Logistikk og Transport sine kurs har anledning til å søke om stipend i form av redusert deltakeravgift på alle kursene vi tilbyr. Vurdering av søknaden om stipend krever at søker avgir erklæring på at deltakelse helt og holdent er i privat regi og således ikke dekkes av nåværende eller ny arbeidsgiver eller ytes utdanningsstøtte fra det offentlige. Velg kurset du søker stipend for. Skriv deretter inn din søknadstekst i kommentarfeltet . Ved å trykke "send inn" aksepterer du samtidig regler for tildeling av stipend.

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3printDeltagerElementer()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3_regEpostOgNavn()

getTileElementList

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.renderAktiviteter()

Velg kurs du søker stipend for*

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-egendefinert-aktivitet.php.reg_egendefinert_aktivitet()

Ved innsendelse av søknaden bekrefter jeg herved at min søknad om stipend er basert på at:
Kurset hverken direkte eller indirekte, nå eller senere, dekkes/støttes økonomisk eller på annet vis, helt eller delvis av min arbeidsgiver eller av annen privat eller offentlig bidragsyter.

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\valgliste.php.regValgliste

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\navigering.php.printNavigation()

D:\projects\pamelding\include\common\include\BS3_shb-include-functions.php.isOnePageEvent()

_SUBMIT_BLOCK_SAMTYKKE

Kommentar


D:\projects\pamelding\include\common\include\BS3_shb-include-functions.php.isOnePageEvent()