Utstillerpåmelding for ikke-medlemmer

Velkommen til fjernvarmesektorens største bransjetreff! Fjernvarmedagene Urban Energi arrangeres hver høst av Norsk Fjernvarme, og samler over 200 bransjefolk for faglig og politisk oppdatering. Et gjennomgangstema konferanse er den raske urbaniseringen av Norge. Hvilke valg må vi ta for å møte kundenes varme- og kjølebehov og sørge for grønn vekst i knutepunktene? I tillegg gir konferansen god oversikt over øvrige nyheter, erfaringer og utviklingstrekk i bransjen. Dette er påmeldingen for utstillere som ikke er medlem av Norsk Fjernvarme. Påmeldingen gjelder én person. Skal flere personer meldes på, må skjemaet fylles ut for hver person. (Alle priser er eksl. mva.)

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3printDeltagerElementer()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3_regEpostOgNavn()

getTileElementList

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.renderAktiviteter()

Jeg ønsker å ha utstilling - prisen inkluderer 1 deltager

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Skriv ønsket plass i kommentarfeltet
Kr.13 000,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Skriv ønsket plass i kommentarfeltet
Kr.20 000,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.4 000,00

Festmiddag

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.900,00

Studentstøtte

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.1 700,00

Overnatting

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.2 580,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.1 290,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.1 290,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\valgliste.php.regValgliste

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\navigering.php.printNavigation()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\BS3_shb-include-functions.php.isOnePageEvent()