Fagdag: Vannbåren varme på bad

Energifleksibel oppvarming betyr grønn og sikker komfort i hus og i næringsbygg, og byggteknisk forskrift stiller krav om slike løsninger. Varme på baderom utgjør en stadig større del av varmebehovet i nye hus og er velegnet for vannbårne løsninger. Likevel mener mange aktører at vannbåren varme i baderom er mer krevende enn med elvarme. Er det slik? For varmebransjen er det vesentlig at teknologien fungerer og kundene er fornøyde. Vi inviterer derfor til en fagdag for å løfte problemstillingene og spre kunnskap om vannbåren varme på bad. Vårt utgangspunkt er at vannbåren varme på bad bør være en selvfølge i alle hus som velger energifleksible løsninger.

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3printDeltagerElementer()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3_regEpostOgNavn()

getTileElementList

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.renderAktiviteter()

Påmelding

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.990,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\valgliste.php.regValgliste

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\navigering.php.printNavigation()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\BS3_shb-include-functions.php.isOnePageEvent()