Endelig Riktig med en gang!

Samspill og felles forståelse for hva som kreves av de enkelte aktørene i et byggeprosjekt, er ekstremt viktig for å få en god overgang fra prosjekt til driftsfase. Ofte oppleves dette som kaotisk og partene går ned i sine skyttergraver.

 

Årets "Riktig med en gang" konferanse har som mål å bevege bransjen noen steg i riktig retning.

 

Registrering fra kl 08.30. Konferansen starter kl 09.00.

Kl 16 samles vi til en minglemiddag, med noe godt i glasset.

Kl 17.30 Slutt.


Detaljert program vil foreligge om kort tid.

 

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3printDeltagerElementer()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3_regEpostOgNavn()

getTileElementList

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.renderAktiviteter()

*

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.2 900,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\valgliste.php.regValgliste

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\navigering.php.printNavigation()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\BS3_shb-include-functions.php.isOnePageEvent()