Autorisasjon av turistkontor

    Søker innestår for at:
  • opplysningene som gis er korrekte
  • kontoret overholder gjeldende krav til autorisasjon av turistinformasjonskontorer
  • I-skiltet ikke skal benyttes uten at autorisasjon er gitt
  • det omgående blir gitt skriftlig melding til turistkontor@nhoreiseliv.no dersom kontoret ikke klarer å overholde bestemmelsene for autorisasjon

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\7284reg-deltager.php.BS3printDeltagerElementer()

Ansvarlig søker

getTileElementList

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\7284reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\7284reg-deltager.php.BS3_regEpostOgNavn()

Kontaktperson

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\7284reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\7284reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\7284reg-aktivitet.php.renderAktiviteter()

Kontaktinformasjon turistkontor

Om turistkontoret

Antall årsverk*

Kontoret behersker følgende språk

Fyll ut feltene (behersker følgende språk)

Åpningstider

Fyll ut feltene (Åpningstider)

Velg autorisasjonsklasse

Velg klasse*

Kr.2 800,00
Kr.1 800,00
Kr.900,00
(I-skilt med grønt elektronisk symbol på hvit bunn)
Kr.400,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\valgliste.php.regValgliste

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\navigering.php.printNavigation()

D:\projects\pamelding\include\common\include\BS3_shb-include-functions.php.isOnePageEvent()