Automatiseringsfaget

Dette kurset er for praksiskandidater og lærlinger som skal ta fagbrev. Kurset er nettbasert og kan gjennomføres som både selvstudie og med samlinger på bedriften.

Dersom du skal melde på flere deltagere på dette kurset, må du sende inn et skjema pr deltager. Legg inn din (eller annen kontaktpersons) kontaktinfo i kommentarfeltet.

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3printDeltagerElementer()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3_regEpostOgNavn()

getTileElementList

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.renderAktiviteter()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.6 400,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.7 600,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.1 200,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\valgliste.php.regValgliste

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\navigering.php.printNavigation()

D:\projects\pamelding\include\common\include\BS3_shb-include-functions.php.isOnePageEvent()