Forum for eierstyring og selskapsledelse

NUES arrangerer sitt årlige Forum for eierstyring og selskapsledelse for å informere om sitt arbeid og bidra til debatt om eierstyring og selskapsledelse. I år vil en ny utgave av anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse bli lansert. Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker, som er aktiv eier i flere noterte selskaper, innleder om eierstyring i Aker. The Financial Reporting Council har nettopp oppdatert deres UK Corporate Governance Code, og Catherine Horton presenterer nyhetene. KLP er en av de store institusjonelle eierne i Norge, administrerende direktør Håvard Gulbrandsen deler deres erfaringer med NUES' anbefaling.

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3printDeltagerElementer()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3_regEpostOgNavn()

getTileElementList

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\valgliste.php.regValgliste

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\navigering.php.printNavigation()

D:\projects\pamelding\include\common\include\BS3_shb-include-functions.php.isOnePageEvent()