VBL's Fagtreff 2018

Påmeldingen er bindende

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3printDeltagerElementer()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php.BS3_regEpostOgNavn()

getTileElementList

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-deltager.php._internal_getFieldData

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.renderAktiviteter()

Program torsdag - OBS! fullbooket!

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.645,00

Program fredag

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.100,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.1 475,00

Program fredag

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-egendefinert-aktivitet.php.reg_egendefinert_aktivitet()

Merk: påmelding av ansatte vises ikke i totalsummen på kvitteringssiden

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\valgliste.php.regValgliste

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.renderAktiviteter()

Overnatting på Hotell Folketeateret - OBS! fullbooket!

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.1 365,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.1 850,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.1 365,00

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

Kr.1 850,00

Ønsker å dele dobbeltrom med:

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-aktivitet.php.printAktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\reg-egendefinert-aktivitet.php.reg_egendefinert_aktivitet()

D:\projects\pamelding\include\skjema\include\bootstrap3\functions\navigering.php.printNavigation()

D:\projects\pamelding\include\common\include\BS3_shb-include-functions.php.isOnePageEvent()